Fotograf: Camilla Pilegaard

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, By&Land, opfordrer fra sit årsmøde i weekenden i Korsør kulturministeren til at sikre, at der i forbindelse med den forestående revision af loven om: ”fredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”, indføjes bestemmelser om, at landets kommuner skal forpligtes til at passe på de bevaringsværdige bygninger.

”Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne haft ansvaret for vore bevaringsværdige bygninger. Det er, mildt sagt, ikke alle steder kommunerne løfter dette ansvar” siger den genvalgte formand for By&Land Karen Margrethe Olsen, Præstø.

Derfor skal kommunerne forpligtes til at udarbejde bevarende lokalplaner for de historiske bykerner og kulturmiljøer. Samtidig skal kommunerne udarbejde en samlet, bevarende lokalplan for kommunens øvrige bevaringsværdige bygninger, hvor Gentofte kommune er gået foran som et godt eksempel. Endelig, men også meget vigtigt, skal kommunerne forpligtes til at gennemføre en SAVE-registrering med løbende opdatering af de bevaringsværdige bygninger. Det er den eneste mulighed for, at vi kan skabe et samlet overblik over vores byggede kulturarv.

I 100-året for fredningsloven sætter By&Land ekstra fokus på både de fredede og bevaringsværdige bygninger, bl.a. med en stor offentlig konference på Christiansborg den 25. september 2018.

”Vi håber, at landsforeningen med dette fokus kan formå kulturministeren, regering og folketing til at tage vore historiske bygninger alvorligt. Der er tale om umistelige værdier, der fortæller vores fælles historie og skaber vores identitet” slutter formanden Karen Margrethe Olsen.

Borgergade, 9.maj 2018