Vi leder efter en ny bogholder, der ud over at løse de daglige økonomiopgaver som bogføring, kontingentopkrævning og dokumentation af tilskud  også kan styre vores medlemsdatabase, finde annoncører til bladet By & Land og hjælpe med andre opgaver som er sekretariatets ansvar.

Landsforeningen benytter regnskabssystemet C5 Dynamic. Kendskab til det er en fordel.

Stillingen er på 10-15 timer om ugen på konsulentvilkår og  med kontorplads i sekretariatet i Borgergade 111, 1300 København K. Løn efter aftale.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe til kasserer Torben Lindegaard, tel. 66 11 69 18

Ansøgninger kan sendes til mail@byogland.dk