Landsforeningen forslår forstadsikon fredet: Med sin placering i forstadslandskabet markerer Irmas kafferisteri i Rødovre udviklingen af Danmarks industri, som flyttede fra småhuse i brokvarterernes baggårde til åbne arealer omkring byerne, hvor nøje tilrettelagte produktionsanlæg blev opført.

Læs hele pressemeddelelsen her

Se hele fredningsforslaget her