LANDSFORENINGENS REGNSKAB FOR 2020

Regnskabet fremlægges for Landsforeningens generalforsamling 5. juni 2021

NYESTE OFFENTLIGGJORTE REGNSKABER:

INDTÆGTER20202019
Medlemsblad og annoncer52.55039.205
Kontingenter og salg af blade til foreninger700.008680.608
Tilskud drift756.868756.980
Gaver i.h.t. paragraf 827.08519.430
Øvrige indtægter121.740120.522
Tips- og lottotilskud04.664
INDTÆGTER I ALT1.658.251
1.616.745
UDGIFTER20202019
Medlemsblad-326.811-327.993
Personaleomkostninger inklusiv bogholder-658.934-664.312
Lokaleomkostninger-156.925-205.891
IT support, hjemmeside o.l-73.310-15.374
Revision-17.138-17.325
Øvrige administrationsudgifter-72.256-51.937
Andre aktiviteter-295.197-50.606
UDGIFTER I ALT-1.600.571-1.333.438
RESULTAT FØR FORENINGSVIRKSOMHED57.680282.307
Udvalgs- regional- og årsmøder-21.371-140.857
RESULTAT FØR FINANSIERING36.309142.450
Finansielle indtægter00
Finansielle omkostninger-3.650-2.223
ÅRETS RESULTAT32.659140.227