LANDSFORENINGENS REGNSKAB FOR 2020

Regnskabet fremlægges for Landsforeningens generalforsamling 5. juni 2021

NYESTE OFFENTLIGGJORTE REGNSKABER:

INDTÆGTER20182017
Medlemsblad og annoncer44.49548.665
Kontingenter og salg af blade til foreninger698.831715.638
Tilskud drift659.238559.032
Gaver i.h.t. paragraf 87477.420
Øvrige indtægter166.075128.378
Tips- og lottotilskud04.664
INDTÆGTER I ALT1.569.386
1.463.797
UDGIFTER20182017
Medlemsblad326.288326.201
Personaleomkostninger inklusiv bogholder658.231619.027
Lokaleomkostninger200.137178.780
IT support, hjemmeside o.l46.16165.275
Revision15.82514.525
Øvrige administrationsudgifter78.001108.101
Andre aktiviteter107.94917.816
UDGIFTER I ALT1.432.5921.329.725
RESULTAT FØR FORENINGSVIRKSOMHED136.794134.072
Udvalgs- regional- og årsmøder96.562146.313
RESULTAT FØR FINANSIERING40.232-12.241
Finansielle indtægter16092.821
Finansielle omkostninger-2002-2.619
ÅRETS RESULTAT39.839-12.039