LANDSFORENINGENS REGNSKAB FOR 2021

Regnskabet blev godkendt på Landsforeningens generalforsamling den 7. maj 2022.

NYESTE OFFENTLIGGJORTE REGNSKABER:

INDTÆGTER20202021
Medlemsblad og annoncer52.55053.081
Kontingenter og salg af blade til foreninger700.008653.750
Tilskud drift/blad/tips&lotto756.868760.696
Gaver i.h.t. paragraf 827.08524.380
Øvrige indtægter121.74099.997
INDTÆGTER I ALT1.658.251
1.591.904
UDGIFTER20202021
Medlemsblad-326.811-335.111
Personaleomkostninger -658.934-709.944
Lokaleomkostninger-156.925-75.968
IT support, hjemmeside, printerleje o.l-73.310-60.865
Revision-17.138-15.175
Øvrige administrationsudgifter-72.256-40.809
Andre aktiviteter-295.197-25.173
UDGIFTER I ALT-1.600.571-1.263.045
RESULTAT FØR FORENINGSVIRKSOMHED57.680328.859
Udvalgs- regional- og årsmøder-21.371-38.698
RESULTAT FØR FINANSIERING36.309290.161
Finansielle indtægter00
Finansielle omkostninger-3.650-2.055
ÅRETS RESULTAT32.659288.106