LANDSFORENINGENS REGNSKAB FOR 2018

Regnskabet fremlægges for Landsforeningens generalforsamling 11. maj 2019.

NYESTE OFFENTLIGGJORTE REGNSKABER:

INDTÆGTER20172016
Medlemsblad/annoncer48.66544.320
Kontingenter mm lokalforen.715.638704.654
Tilskud drift559.032562.021
Gaver (paragraf 8)7.42020.779
Øvrige indtægter128.378151.875
Tips- og lottotilskud4.6645.384
INDTÆGTER I ALT1.463.797
1.489.033
UDGIFTER20172016
Medlemsblad326.201326.158
Personaleudg. inkl. bogholder619.027547.262
Lokaleomkostninger178.780181.737
IT support, hjemmeside og lignende (vedligeholdelse)65.27591.007
Revision14.52514.563
Øvr. administrationsudg.108.101108.763
Andre aktiviteter17.81622.787
UDGIFTER I ALT1.329.7251.292.277
RESULTAT FØR FORENINGSVIRKSOMHED134.072196.756
Udvalgs- regional- og årsmøder146.313165.529
RESULTAT FØR FINANS.-12.24131.227
Finans. indtægter2.8213.504
Finans. omkostninger-2.619-2.578
ÅRETS RESULTAT-12.03932.153