LANDSFORENINGENS REGNSKAB FOR 2015

Regnskabet fremlægges for Landsforeningens generalforsamling 21. maj 2016.

INDTÆGTER20152014
Medlemsblad/annoncer50.95663.574
Kontingenter mm lokalforen.716.097671.009
Tilskud drift562.727565.297
Gaver (paragraf 8)63.037196.501
Øvrige indtægter126.768121.544
Tips- og lottotilskud5.4789.797
INDTÆGTER I ALT1.525.063
1.627.722
UDGIFTER20152014
Medlemsblad339.398329.607
Personaleudg. inkl. bogholder572.609514.084
Lokaleomkostninger163.653137.235
Hjemmeside (vedligeholdelse)88.59289.500
Revision14.22014.450
Gaver44.380162.400
Øvr. administrationsudg.182.367130.056
Andre aktiviteter52.29854.478
UDGIFTER I ALT1.457.5171.431.810
RESULTAT67.546195.912
Møder196.801107.661
RESULTAT FØR FINANS.-129.25588.251
Finans. indtægter5.2167.628
Finans. omkostninger-3.993-4.845
ÅRETS RESULTAT-128.03291.034