PROJEKTER

Landsforeningen arbejder bl.a. i projektform, hvor vi i kortere eller længere perioder har særligt fokus på enkelte emner eller opgaver. Herunder kan du læse mere om foreningens projekter.

Landsforeningens igangværende projekter er de følgende:

 

 

De fynske præstegårde

Landsforeningen skal i et idékatalog formidle kulturværdierne i de flotteste og bedste af de fynske præstegårde. Kataloget henvender sig til til ejere, myndigheder og alle, der interesserer sig for kulturmiljøer i Danmark.

Midlerne til udarbejdelse af idékataloget kommer fra Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond.

Landsforeningen vil bidrage til, at der sættes større fokus på de bygningsmæssige og miljømæssige kvaliteter, såvel på landet som i byerne. Vi håber med projektet, at fortællingen om disse fantastiske steder udbredes og udbygges til ikke kun Fyn, men hele landet.

Læs den samlede gennemgang for Fyens Stift her. Kontakt sekretariatet for en udgave, der kan printes.
Læs pressemeddelelsen for projektet her.

Unge blik på bygningskulturen


Foto: Julie Trojaborg for projektet

Nyt læringsforløb om unges møde med bygningskultur på vej

Unges møde med bygningsarv er i centrum i udviklingsprojektet Unge Blikke på Bygningsarv, som aktuelt udføres i et samarbejde mellem Københavns Museum, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur samt Gefion Gymnasium, Rysensteen Gymnasium og Frederiksberg Gymnasium.

I udviklingsfasen har elever fra de tre gymnasier mødt og samarbejdet med en etnolog og en arkitekt og er blevet undervist i den særlige SAVE-metode som anvendes i kommunal planforvaltning. I projektet har eleverne arbejdet med stilhistorie og arkitekturanalyse og de har anvendt forskellige begreber og metoder, som anvendes i professionelle vurderinger af bygningsarv.

I små mobilfilm har eleverne omsat deres egne SAVE-vurderinger til levende billeder og lyd.

Til projektet udarbejdes et læringsmateriale, som bliver tilgængeligt i løbet af 2018.
Formålet med projektet er at styrke unges kendskab til bygningskultur og skabe debat om hvordan bygningsarv bliver til og bevares.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen

I Slots- og Kulturstyrelsens pressemeddelelse står der blandt andet: ‘Projektet skal gøre eleverne klogere på de bygninger, der omgiver os, og fortælle historier, der påvirker os i hverdagen. Målet er at gøre eleverne i stand til at analysere, vurdere og debattere vores fælles bygningsarv og arkitektur.’

Læs hele styrelsens pressemeddelelse her

Netværk for bindingsværk

Projekter_bindingsvark_Ribe-3

Netværk for Bindingsværk samler politiker, embedsmænd, museumfolk, håndværkere og ejere med flere i et netværk, for mennesker med særlig interesse for bindingsværk.

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Norden. Men de er under stort pres fra eksempelvis nedrivning og skæmmende ombygninger, der mindsker eller ødelægger de historiske og arkitektoniske værdier.

Formålet med Netværk For Bindingsværk er at udveksle erfaringer og formidle ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug i kommunerne, af husejere og håndværkere. Vi håber, at netværket sammen med det nordiske samarbejde kan bidrage til en bedre bevaring af disse meget værdifulde bygninger. Netværket henvender sig til politikere, museumfolk, planlæggere, teknikere og ejere – alle der har med bindingsværk at gøre.

Netværket er lavet i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole  og Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Netværket har sin egen hjemmeside, den kan du se her.

Bliv medlem af netværkets LinkedIn-gruppe her

Læs hvad vi lærte i Den Gamle By i Aarhus den 15. december 2016

Læs invitationen netværksmødet i Aarhus den 15. december 2016

Læs om temamødet den 19. maj 2016

Se referatet af det stiftende møde i Odense den 16. december 2015  eller invitationen til det stiftende møde.

Baggrunden for oprettelsen af Netværk for Bindingsværk

Læs Peter Dragsbos artikel Den vestfynske sulegård – et kulturspor med udsagn, Fortid og Nutid, juni 1999. Læses på Tidskrift.dk

Frilandsmuseet digitale bibliotek findes her

Kontakt projektleder Søren Hossy på soeren.hossy@byogland.dk eller tlf. 28449596

FBB-Fotoprojekt

FBB-Fotoprojektet hovedformål er, at der lægges nye og ældre fotos af fredede og bevaringsværdige bygninger op i statens database FBB.

Landsforeningen bidrager sammen med lokalforeninger og eksempelvis fotoklubber og lokalarkiver til FBB-fotoprojektet, der er støttet af Realdania og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektets formål er at styrke Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede- og bevaringsværdige bygninger, FBB og samtidig skabe bedre lokal forståelse for bevaringsværdige bygninger. Lokalforeningerne hjælper med registrering af den bevaringsværdige bygningsmasse ved at fotografere bevaringsværdige huse, og om muligt fremskaffe historiske billeder af de huse, der har høj bevaringsværdi, ofte i det lokalhistoriske arkiv.

Landsforeningen sørger for at billederne bliver lagt ind i databasen, og hjælper lokalforeningerne med at stable en plancheudstilling på benene. Udstillingen forløber som oftest sammen med en byvandring. Mange steder er det borgmesteren, der taler ved udstillingens åbning. FBB-databasen giver et samlet overblik over den bevaringsværdige bygningsmasse i hele landet. Til registrering af bevaringsværdi følger vi i projektet SAVE-systemet (Survey of Architectural Values in the Environment) og koncentrerer os om bygninger i kategorierne 1 til 4, dem der har “høj bevaringsværdi”. Projektet begyndtes i 2014 og kører endnu.

Kontakt Iniz Tvillinggaard på tlf. 70 22 12 99 eller iniz.tvillinggaard@byogland.dk hvis du er interesseret i at deltage.

Se FBB-databasen her

NORDISKE TRÆSTÆDER

Træ har altid været et essentielt byggemateriale i nordens bygningshistorie. I Danmark har vi bulhuse og bindingsværk, i vores nordiske nabolande har de hele byer opført som træbyer.

Denne værdifulde bygningskultur er under hårdt press. De nordiske bygningskulturforeninger er derfor gået sammen om at styrke denne del af vores fælles bygningskultur. Det sker blandt andet ved en konference i efteråret med fuld fokus på bevaring, brug og udvikling af træbyen.

Hvad enten du arbejder professionelt med byplanlægning, bindingsværk, træ eller blot har en interesse i den nordiske bygningskultur, så benyt dig af denne unikke mulighed for at fordybe dig sammen med andre, der også brænder for emnet.

I programmet står blandt andet: “Nutidens udfordringer kræver nye indgangsvinkler, men fokus er stadig på træbyens unikke værdier og muligheder. Vi finder de gode eksempler frem: Kommunernes repræsentanter, der arbejder i første række, deler deres erfaringer og succesfulde arbejdsmetoder. Deres ”Erfaringer fra hverdagen” suppleres med indlæg fra universitetet og andre forskningsmiljøer.

Vi kommer til at arbejde sammen i to døgn. Ud over forelæsninger og diskussioner bliver der forskellige temature i den spændende træby Trondheim. Som et tilvalg er der mulighed for en studietur til Verdensarvsbyen Røros”

Konferencen fandt sted den 22.-23. september 2016 i Trondheim, Norge.

Du kan læse mere om konferencen her.