LANDSFORENINGENS BUDGET FOR 2020

Budget for året 2020 som udarbejdet marts 2019 til fremlæggelse på Landsforeningens generalforsamling 2019.

INDTÆGTER (TAL I 1000 KR)

Bladsalg/annoncer i blad73
Kontingenter/blade741
Tilskud foreningsarbejde600
Tilskud drift / blad92
Gaver5
Deltagerbetaling/møder, arrangementer m.v20
Øvrige indtægter80
I alt:1.611

UDGIFTER (TAL I 1000 KR)

Medlemsblad336
Personaleudgifter728
Lokaleomkostninger213
Hjemmeside og IT-support m.v60
Revision18
Gaver4
Øvrige administrationsudgifter89
Andre aktiviteter (fredning)50
I alt:1.498
Resultat før foreningsvirksomhed
113
Foreningsvirksomhed
97
Resultat før finansiering
16
Finansiering
2
Årets resultat
18