LANDSFORENINGENS BUDGET FOR 2016

Budget for året 2016 som udarbejdet marts 2015 til fremlæggelse på Landsforeningens generalforsamling 2015.

INDTÆGTER (TAL I 1000 KR)

Bladsalg/annoncer i blad70
Kontingenter/blade710
Tilskud/Drift565
Gaver20
Øvrige indtægter115
I alt:1.480

UDGIFTER (TAL I 1000 KR)

Medlemsblad345
Personaleudgifter530
Lokaleomkostninger150
Hjemmeside og IT-support m.v110
Revision17
Administration130
Udvalgsarbejde65
Jubilæum20
I alt:1.367
Resultat før foreningsvirksomhed
113
Foreningsvirksomhed
115
Resultat før finansiering
-2
Finansiering
3
Årets resultat
1