LANDSFORENINGENS BUDGET FOR 2021

Budget for året 2021 som udarbejdet marts 2020 til fremlæggelse på Landsforeningens generalforsamling 2020.

INDTÆGTER (TAL I 1000 KR)

Bladsalg / annoncer i blad40
Kontingenter / blade697
Tilskud til drift794
Gaver20
Øvrige indtægter86
I alt:1.637

UDGIFTER (TAL I 1000 KR)

Medlemsblad356
Personaleudgifter721
Lokaleomkostninger152
Hjemmeside og IT-support m.v35
Revision18
Øvrige administrationsudgifter82
Andre aktiviteter (fredning)50
I alt:1.414
Resultat før foreningsvirksomhed
223
Foreningsvirksomhed
196
Resultat før finansiering
27
Finansielle indtægter
0
Finansielle udgifter
1
Årets resultat
26