Ses vi til Folkemøde

Foto: Frilandsmuseet

I anledning af 100-års jubilæet for bygningsfredningsloven er der debat og fejring på Folkemødet på Bornholm. Hvad gør bygningskulturen ved vores krop og sind? Hvilken rolle spiller den for identitet og fællesskab? Og hvad er det for følelser der er på spil, når der opstår protester mod nedrivning eller ombygning af vores kulturarv? Politikere og fagfolk vender disse spørgsmål, inden vi gør plads for særligt inviterede fest-talere med et nært forhold til 100-års fødselaren.

Deltagere:
– Alex Ahrendtsen (MF), Dansk Folkeparti.
– Winnie Grosbøll, Borgmester (S), Bornholms Regionskommune.
– Anne Skovbro, Filantropidirektør, Realdania.
– Karen Margrethe Olsen, formand, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
– Arne Høi, Institutleder, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK.
– Natalie Mossin, Institutleder, Institut for bygningskunst og teknologi.
– Birthe Iuel, Præsident, Bygningskultur Danmark / Historiske Huse
+ surprise festtalere.

A28 – Den Sociale Scene
A – Danchells Anlæg
Allinge, Bornholm

Læs invitationen som pdf her

Du kan dele begiveheden og lade dine venner vide, at du deltager på facebook

Anbefalinger til revision af Bygningsfredningsloven

I foråret 2017 gik kulturminister Mette Bock i gang med forarbejdet til en revision af Bygningsfredningsloven. Det er et arbejde, som Landsforeningen har bidraget til, ved at komme med en række anbefalinger og deltage i dialogmøder med ministeren.

Vi anbefaler blandt andet, at kommunerne skal forpligtes til at passe på deres kulturmiljøer, og derfor er vi også glade for, at kulturministeren i dag har offentliggjort, at hun vil indgå i en dialog med kommunerne om de bevaringsværdige sammenhænge.

Ligeledes er det vores holdning, at det skal være muligt med differentieret fredning, at alle bygninger der er ældre end 50 år skal have vurderet deres bevaringsværdier og, at begrebet ‘Selvstændig Landskabsarkitektoniske Værker’ bliver udvidet til også at omfatte bevaringsværdige landskabsarkitektoniske værker på lige fod med bygninger.

Du kan læse alle Landsforeningens anbefalinger og uddybning af vores holdninger her

Du kan læse kulturministens pressemeddelelse her

Kulturarven skaber identitet – identitet skaber mennesker

Fotograf: Camilla Pilegaard

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, By&Land, opfordrer fra sit årsmøde i weekenden i Korsør kulturministeren til at sikre, at der i forbindelse med den forestående revision af loven om: ”fredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”, indføjes bestemmelser om, at landets kommuner skal forpligtes til at passe på de bevaringsværdige bygninger.

”Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne haft ansvaret for vore bevaringsværdige bygninger. Det er, mildt sagt, ikke alle steder kommunerne løfter dette ansvar” siger den genvalgte formand for By&Land Karen Margrethe Olsen, Præstø.

Derfor skal kommunerne forpligtes til at udarbejde bevarende lokalplaner for de historiske bykerner og kulturmiljøer. Samtidig skal kommunerne udarbejde en samlet, bevarende lokalplan for kommunens øvrige bevaringsværdige bygninger, hvor Gentofte kommune er gået foran som et godt eksempel. Endelig, men også meget vigtigt, skal kommunerne forpligtes til at gennemføre en SAVE-registrering med løbende opdatering af de bevaringsværdige bygninger. Det er den eneste mulighed for, at vi kan skabe et samlet overblik over vores byggede kulturarv.

I 100-året for fredningsloven sætter By&Land ekstra fokus på både de fredede og bevaringsværdige bygninger, bl.a. med en stor offentlig konference på Christiansborg den 25. september 2018.

”Vi håber, at landsforeningen med dette fokus kan formå kulturministeren, regering og folketing til at tage vore historiske bygninger alvorligt. Der er tale om umistelige værdier, der fortæller vores fælles historie og skaber vores identitet” slutter formanden Karen Margrethe Olsen.

Borgergade, 9.maj 2018

Bustur til fynske bindingsværksgårde – Netværksmøde

Foto: Frilandsmuseet

Netværksmøde i Netværk For Bindingsværk

Denne tur er en enestående mulighed for at se nogle af Fyns smukkeste og mest interessante gamle bindingsværksbygninger. Det er bygninger, som normalt ikke er offentligt tilgængelige, og bygninger der dels afspejler mange lokale stiltræk og dels viser generelle restaurerings- og vedligeholdelsesproblematikker.

På turen vil vi bl.a. besøge utrolige firelængede vandmøllegård, Grønne Mølle, den ikoniske sulegård, Lille Pederstrup, Ellen Marsvins mægtige bindingsværkslade på Lundegård og de store bindingsværksgårde i Strærup, Voldtofte og Dreslette.

Landsforeningens bestyrelsesmedlem, Torben Lindegaard, vil være guide på turen og fortælle om de ejendomme, vi besøger.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet.

På grund af det begrænsede antal pladser har netværkets hovedmålgruppe fortrinsret. Politikere, rådgivere, håndværkere og ejere vil blive prioriteret. Alle andre vil blive skrevet på en venteliste og få tildelt plads efter sidste tilmelding.

Turen starter kl 08:00 og vi er tilbage ved Nyborg Station senest kl. 17:00

Læs hele programmet som pdf her

UNESCO’s tentativliste

Fotograf: Camilla Pilegaard

Kulturministeriet har netop haft åbent for forslag til tentativlisten til UNESCO’s verdensarvsliste.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur mener, at de jyske kvaderstenskirker hører til på listen og derfor har vi foreslået dem til listen.

Imellem 1100-1250 blev der opført ca. 2.000 danske stenkirker. Der tegner sig et mønster, hvor kirkerne i Jylland primært blev opført i kvaderhugne kampesten, mens man delvis på Fyn og overvejende på Sjælland nøjedes med at kløve markstenene. Byggematerialet var de tusindvis af vandreblokke, som istiden havde efterladt ved isens tilbagetrækning. Samtidig blev der bygget domkirker i landet, domkirkerne er prægtige, men opført efter europæisk forbillede. Landsbykirkerne er præget af dansk mådehold.

På trods af deres nedtonende ydre skal kvaderstenskirkerne ikke undervurderes. Ud over det store arbejde selve tilhugningen har været, er kirkerne ofte udsmykket med billedsten af sjælden skønhed og originalitet. Der findes næppe noget sted i verden, hvor der er bevaret så stor en mængde af stenkirker med så høj kunstnerisk værdi på et så relativt begrænset område. Derfor bør de være med på verdensarvslisten.

Du kan læse hele skrivelsen til Kulturministeriet

Årsmøde 2018 i Korsør

Årsmøde i Korsør

Fredag den 4. maj 2018

17:00-21:00: Vi mødes i byrådssalen på det gamle rådhus, hvor der vil være officiel velkomst til byen ved lokalformanden Gyrit Kaaber og tidl. borgmester Flemming Erichsen. Herefter er der en byvandring til Korsør Fæstning, hvor vi skal nyde et let traktement i Chr. IV’s Magasinbygning og høre Flemming Erichsen fortælle om sit Korsør.
Mødested: Caspar Brands Plads, 4220 Korsør.
Pris: 200,-

Lørdag den 5. maj 2018 Generalforsamling:
08:30-12:30: Generalforsamlingen foregår i Korsør Kulturhus. Efter generalforsamlingen er der fælles frokost med ledsagerne og foredrag om kulturhuset ved Vagn Ryager.
Mødested: Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør.
Pris: 250,-

Ledsagerturen: 09:00-12:30: Ledsagerne bliver guidet på tur rundt i kulturlandskabet omkring Korsør. Der vil være stop ved Revet, Storebæltsbroen, Isbådstranport Museet, Muskelsvindfonden, Svenstrup Strand og Frølunde Fed. Turen bliver guidet af Kurt Rehder. Turen ender ved Korsør Kulturhus, hvor der er fælles frokost med generalforsamlingen og derefter foredrag om kulturhuset ved Vagn Ryager.
Mødested: Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør.
Pris: 450,-

Festmiddag: 19:00: Festen afholdes på Comwell i Korsør, og som altid vil der være godt selskab, uddeling af årets bygningskulturpris, og mon ikke der er en enkelt festtale?
Mødested: Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør.
Pris: 475,-

Søndag den 6. maj 2018
09:00-14:00: Søndagens tur går til Holsteinborg, hvor der er besøg i kirken og H.C. Andersens mindestuer. Vi bliver guidet af Ole G. Nielsen. Herefter kører vi til Kongegården, hvor der er rundvisning, og vi skal spise frokost i caféen der.
Mødested: P-pladsen bag Kongegården, hvor Algade og Baggade mødes, 4220 Korsør.
Pris: 330,-

Herefter er det tak for i år og på gensyn i Hjørring. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Print programmet her

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig årsmødet.

Husk at du som altid skal købe den billet, der indeholder de delarrangementer, du skal deltage i. Af hensyn til planlægningen, indkøb og aftaler var sidste tilmelding den 15. april. Har du problemer, er du velkommen til at ringe til os på 7022 1299 eller skrive til nanna.uhrbrand@byogland.dk

Praktisk
Du skal selv sørger for overnatning, vi har samlet et par muligheder herunder.
Storebælt Camping og Feriecenter har hytter og muligheder for campister

Comwell Korsør er byens hotel og her vi skal holde lørdagens fest. Vælger du at overnatte på Comwell, får du værelset til konferencepris, hvis du oplyser, at du skal deltage i vores fest lørdag den. 5. maj.

Korsør Vandrehjem hedder Svanegården og ligger naturskønt

Vær opmærksom på, at Korsør by er spredt ud over et større areal, så tag din cykel med eller husk vandreskoene. Der er et oversigtskort bagerst i programmet.

Træstadskonference i Allingsås

Foto: Frilandsmuseet

Den 12. og 13. april får alle, der arbejder med byudvikling, bevaringsværdier og turisme en unik mulighed for at fordybe sig i den træbygnings-kulturarv, der findes i Allingsås, som ligger 50 km nordøst for Göteborg i Sverige. Byen er vært ved den nordiske træstadskonference i 2018.

Programmet er mildest talt tæt pakket. Med udgangspunkt i de fire hovedoverskrifter: Bevaring, Værdi, Udvikling og Transformation har konferencens deltagere mulighed for at vælge mellem mere end 40 forskellige foredrag. Der er også studieture til lokalområdets spændende træbyggeri. Deltagerne får mulighed for at komme bag facaderne i træstadsmiljøet, besøge et bygningsbevarings-center og tage del i hjemstavnslivets kulturmiljø. Lokalhistorikeren Erik Hallberg tager deltagerne med på en tur gennem byens 400-årige historie. Alingsås er også kendt som café-byen –’ the capital of fika’, hvor en lille kop kaffe med sødt er i højsædet.

Den danske projektleder for Netværk for Bindingsværk Søren Hossy siger: ’For danske arkitekter, forskere, ejere og bevaringsfolk er det en fantastisk mulighed for at få underbygget og nærstuderet den danske træbygningskultur og se den i det perspektiv og slægtskab, der knytter den til den fælles nordiske bygningskulturarv og i de enklaver af træhusmiljøer, der er tilbage i norden.’ Konferencen har meget at byde på fordi mange af de udfordringer og problemer, vi står overfor i bevaringsarbejdet i Danmark ligner dem, de står overfor i resten af norden. Hans opfordring er helt klar: ’Kom og hør om de nye bud på løsninger’.

Læs hele programmet og tilmeld dig her

Læs hele den danske pressemeddelelse her

Kursus om landbindingsværk

Foto: Frilandsmuseet

18. april er der kursus i landbindingsværk i Viby på Fyn.

Restaurering og vedligehold af bindingsværkshuse kræver et indgående samarbejde mellem flere faggrupper, for eksempel:
– Tømreren, der laver selve trækonstruktionen,
– Mureren, der udmurer eller lerkliner tavlene i tømmeret
– Maleren, der maler huset udvendigt og indvendigt

På kurset får du en grundlæggende, tværfaglig viden om bindingsværk som bygningstype, traditionelle byggematerialer og håndværksmetoder. Der er fokus på, hvordan man undgår unødige skader.

Kurset afholdes på Søren Vadstrups fredede gård, der er et fantastisk laboratorium for traditionelle materialer og teknikker.

Få plads på kurset her

P R O G R A M M E T

09:00 – Velkomst: Introduktion til kursusdagen og deltagerne ved Anne Lindegaard, kursusleder hos Center for Bygningsbevaring

09:30 – Formål med kursusdagen

  • Landbindingsværk – historie, egnsbyggeskik og egnsfarver
  • Bindingsværksbyerne Viby og Mesinge
  • Case: Vadstrup/Sognefogedgården hvor kursusdagen afholdes

11:30 – To cases

  • Restaurering af bindingsværk og savværksarbejder: Dennis Christensen, HH-Tømrer og Bindingsværk Aps (medlem af netværket)
  • Restaurering af bindingsværksbygninger på landet: Jacob Bach, snedker- og tømrermester (medlem af netværket) og Henrik Skov Kristensen, tømreren i Mølballe

12:30 – Frokost

13:00 – Rundtur i Viby

14:30 – Workshop på gården

  • Istandsættelse af bindingsværkstømmeret: Vedligeholdelse af bindingsværk, forebyggende vedligehold, udlusninger på tømmer, tjærekit, træsorte, bestemmelse af råd og svamp, bestemmelse af overfladebehandling, afrensning af plastikmaling, maling og overfladebehandling
  • Istandsættelse af bindingsværkstavl
  • Kalkning: Luftkalkmørtel – blanding og prøve, kasienfarve – blanding og prøve, trætjærefarve – blanding og prøve, lermørtel og lerpuds
  • Omgivelserne: Pigstenskanter og deres betydning

16:00 – Afslutning og opsamling på kursusdagen: udlevering af kursusbeviser

Læs mere om baggrunden for kurset og dagens oplægsholdere i programmet  (pdf-udgave)

 

Formandsmøde 3. marts 2018

Forening på forkant

Alle foreninger kæmper for bygnings- og landskabskulturen i sit område. Men kæmper I fra sag til sag, eller har I lagt en plan for, hvad I vil kæmpe for og hvordan det skal gøres?

På formandsmødet sætter vi fokus på, hvilke muligheder I har for at komme på forkant med sagerne og hvordan I kan være med til at sætte dagsordenen i jeres område.

Kom til Odense og lær at lave by- og landskabsanalyser, find ud af hvad der gør jeres forening uundværlig, hvem I kan samarbejde med og hvordan I bruge facebook på den bedste måde.

Mødet er for lokalforeningernes bestyrelser. Vi sender invitationen direkte til lokalformændene, men skulle der være sket en fejl, så skriv til nanna.uhrbrand@byogland.dk og vi korrigerer fejlen hurtigst muligt. Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt i Odense.

Dato: Lørdag den 3. marts 2017
Sted: Møntergaarden, Mønterstræde 1, 5000 Odense C
Pris: 220 kr. pr. person
Tilmelding: Senest den 25. februar

Arrangementet er for bestyrelserne i Landsforeningens lokalforeninger.

Tilmelding sker via først til mølle. Din tilmelding er gældende fra vi modtager betalingen. Har vi ikke modtaget din betaling syv dage efter din tilmelding, fjerner vi dig fra listen igen.
Afbud skal ske senest tirsdag den 27. feb., hvis du ønsker pengene retur.

Læs hele programmet her

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig dette arrangement.

 

Glædelig jul & godt nytår

Fotograf: Camilla Pilegaard

Landsforeningens sekretariat holder juleferie fra fredag den 22. december. Vi åbner telefonerne igen onsdag den 3. januar.

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Fredningsforslag for Sonja Polls Have

Fotograf: Camilla Pilegaard

Haven i Holte – C. Th. Sørensens have skal fredes
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur mener, at den have C. Th. Sørensen tegnede til sin datters hus i Holte, er så vigtig en have i den danske havekunst, at den bør fredes. Derfor har foreningen fremsendt et fredningsforslag til fredningsmyndighederne.

På en helt almindelig parcelgrund i Holte ligger en af Danmarks smukkeste haver tegnet af en af Danmarks dygtigste landskabsarkitekter.

Det er noget så enkelt som en hæk, der gør denne have til noget helt særligt. Hækken står nemlig ikke, som sædvanlig langs havens ydre afgrænsning, men er elipseformet og svinger sig rundt på grunden, så der dannes et rum inden for hækken og et rum uden for hækken.

De to rum har helt forskellige karakterer. Inden for hækken er der en græsplæne og en rund nedsænket terasse, der giver direkte adgang til husets kælder. Et æbletræ giver skygge til terrassen og blomsterne er placeret i små runde bede. Inden for hækken er der skyggefuldt, ro og orden.

Uden for hækken er der en lille sti, masser af grønne planter og høje træer, der filtrerer sollyset til et fint skyggespil og til et rum med en køligere temperatur.

Det er altså lykkedes C. Th. Sørensen at skabe to helt forskellige oplevelser i en helt almindelig parcelhushave.

I fredningsforslaget står der: “C. Th. Sørensens haver er kendetegnet ved de rumlige dimensioner i haveplanerne, og haven på Kastanjevej 16 fremstår som et læreeksempel herpå. Den høje ellipseformede bøgehæk spænder grunden ud og definerer et helt enestående haverum, som næppe findes i andre private haver. Dertil kommer den særlige kvalitet som den forsænkede og dermed beskyttede terrasse tilføjer det lille hus, som hermed får et volumen, som matcher det klart afgrænsede haverum.”

Læs hele fredningsforslaget her

Kære Kulturminister

Fotograf: Camilla Pilegaard

Skanderborg Museumsforening har sendt et åbent brev til Kulturminister Mette Bock, hvori de stiller spørgsmålstegn ved, om det virkelig kan være rigtigt, at systematisk misvedligehold af en fredet bygning skal resultere i en affredning.

Aktuelt drejer det sig om Munkekroen i Skanderborg. Et 300 år gammelt gæstgiveri, der har fungeret som restaurent på den gamle østjyske hovedvej siden 1700-tallet. Den ligger på Skanderborgs hovedgade Adelgade.

Sagen er af principiel betydning og Det Særlige Bygningssyn har udtalt, at det er “helt uacceptabelt, hvis bevidst og systematisk misligholdelse af en fredet bygning igennem adskillige år skal føre til, at fredningen ophæves”

Læs hele Skanderborg Museumsforenings brev til Kulturministeren her

Det Særlige Bygningssyn anbefaler at fastholde fredningen men slots- og Kultustyrelsen umiddelbare opfattelse er, at fredningen skal ophæves. Du kan give din mening til kende i høringsperioden frem til den 9. februar 2018.
Læs Slots- og Kulturstyrelsen høringsbrev her

Arkitekturtegninger brænders

Fotograf: Camilla Pilegaard

I Københavns Kommune har man brændt de originale arkitekturtegninger, når de er blevet digitaliseret.

»Det, der er sket, er katastrofalt. Men det er jo sket, desværre. Nu handler det om at brede budskabet ud til andre kommuner, der måske har gang i noget af det samme«, siger Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Karen Margrethe Olsen til Politiken.

»Bygningsmassen i København er større, så derfor vil der måske gå flere tegninger tabt her, men værdien af de enkelte bygninger andre steder i landet er lige så stor«.

Hun henviser til Aarhus Kommune, hvor bevaringsværdige tegninger er blevet gemt efter endt skanning. Karen Margrethe Olsen opfordrer til stor agtpågivenhed, når det kommer til destruktionen af kulturarv.

»Der kan sagtens være bygninger, der ikke er fredede, men som har fredningsværdi eller bevaringsværdige huse, der ikke er registreret som sådan. Især er jeg nervøs for bygninger fra 1960’erne, 70’erne og 80’erne, som vi om få år måske kommer til at se i et andet lys end i dag«, siger hun.

Læs hele artiklen her

Nyhedsbrev den 19. oktober 2017

Vi ønsker formand Karen Margrethe Olsen tillykke med den runde fødselsdag, inviterer netværksmøde og kursus for de bindingsværksinteresserede i oktobers nyhedsbrev.

Du kan også læse historien om, hvorfor Pårup Rådhus bliver revet ned, selv om vi mener, at det burde have være fredet.

Læs hele nyhedsbrevet her

Karen Margrethe Olsen bliver 60 år

Fotograf: Camilla Pilegaard

Landsforeningens formand Karen Margrethe Olsen fylder 60 år søndag den 22. oktober 2017

I 1978 besøgte Karen Margrethe Olsen Australien og blev betaget af Operahuset og dens fantastiske placering ved vandet i havnen i Sidney. Siden har hun været optaget af bygninger og bymiljøers store betydning for vores dagligdag og liv.

Det blev aldrig til en arkitektuddannede Karen Margrethe Olsen. I stedet blev hun cand.polit. fra Københavns Universitet i 1986, men det er bygningerne, parker, haver og kulturlandskabet, der ligger hendes hjerte nær.

Under et længere ophold i Bruxelles, fik hun øjnene op for Art Nouveau, som i Danmark går under navnet Jugend- eller skønvirkestil. I Bruxelles arbejdede de store Art Nouveau-arkitekter Victor Horta, Gustave Strauven, Joseph Hoffmann omkring år 1900. Mange af deres flotte bygninger findes endnu i bybilledet i Bruxelles.

Privat er boligerne også blevet valgt med omhu. Først den gamle fattiggård i Farum, siden et typisk borgerhus i Bruxelles fra 1901. Den nuværende bolig er en historicistisk bygning fra 1908. Altid istandsat med respekt for den oprindelige byggestil og detaljer og altid inspireret og hjulpet af gode bevaringsarkitekter.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er Danmarks eneste folkelige forening, der taler bygningskulturens sag. Karen Margrethe Olsen bruger sin tid sammen med de næsten 100 lokale bygningskulturelle foreninger, hvis medlemmer, de lokale ildsjæle, dagligt taler bygningernes sag i forhold til kommunerne og lokalplaner.

Desværre skal der ofte tales længe – og med store bogstaver – for at få forståelse for vores bygningsarv. Aldrig har der været prioriteret så få offentlige midler til byfornyelse og bygningsbevaring. Vi har brug for fremsynede lands- og kommunalpolitikere, der prioriterer at værne om og yde støtte til vores fredede og bevaringsværdige bygninger. Bygninger og deres historier beriger alles hverdag.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har retten til at rejse bygningsfredninger og fredninger af grønne anlæg, parker og haver. Senest er friluftsanlægget, Vestbad, i Rødovre og Brøndby kommuner blevet fredet på foranledning af Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur.

Landsforeningens ønsker til fremtidens fredninger er, at vi skal have flere fredede bygninger, at fredningsinstrumentet udvides til også at kunne omfatte fredning af hele miljøer af national betydning og at delfredninger, f.eks. facader, også bliver en mulighed.

Udover formandskabet for Landsforeningen er Karen Margrethe Olsen formand for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn, hvor det er det nære bymiljø og grønne områder, der er på dagsordenen. Det er en stadig udfordring at overbevise de lokale politikere om, at det hverken er udvikling eller fremtid, når der gives tilladelser til at rive bevaringsværdige bygninger ned; når det tillades, at fine bygningsdetaljer forsvinder fra gadebilledet eller, når der bygges højt i historiske bykerner. Vi har brug for modige lokalpolitikere, som tør tage styringen og som tør vægte bygnings- og landskabskulturelle værdier.

Karen Margrethe Plougheld Olsen er gift og har to voksne børn.

Artiklen er lavet til navneredaktionerne på landets trykte medier.

Paarup Rådhus rives ned

Fotograf: Camilla Pilegaard

Odense Kommune har givet tilladelse til at rive Paarup Rådhus ned, og ejeren har valgt at sætte nedrivningen i gang. ”Det giver anledning til både vemod og ærgrelse” udtaler formanden for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Karen Margrethe Olsen.

I sommeren 2017 rejste Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur fredningssag på bygningen, fordi den repræsenterede en meget vigtig historie og var en sjælden bygningstype: Et sognekommune-rådhus. Rådhuset var velbevaret og et meget vigtigt vidnesbyrd om demokratiseringsprocessen i Danmark; de første demokratiske kommuner. Rådhuset var blandt de sidste og vigtigste, og et stående symbol på en af landets største og højest profilerede sognekommuner.

Til trods for, at der i perioden 1842-1970 eksisterede mere end 1.300 sognekommuner i Danmark, var det et fåtal, højst 10, som fik eget rådhus. Blandt disse findes tre i Odense. I 1946 anmodede Paarup Kommune staten om at få tilladelse til at bygge et rådhus, tegnet af arkitekt Vagn O. Kyed, der dog, på grund af materialemangel under krigen, først blev opført i 1957.

Kommunen var da større end mange købstadskommuner. Rådhuset var meget spændende, fordi det fortalte historien om oplandskommunernes vækst efter Anden Verdenskrig og starten af velfærdsstaten. En bebyggelses- og befolkningsudvikling, som omfattede mange almennyttige boliger, tusinder af parcelhuse, ved siden af erhvervsområdet og et af de første indkøbscentre, skabte behov for mere plads til den kommunale forvaltning.

”Ikke kun Odense kommunes historie, men Danmarks historien, er blevet fattigere efter denne nedrivning. Vores bygninger er vigtigere end nogensinde, hvis vi skal forstå vores fælles historie” udtaler Karen Margrethe Olsen.

Læs hele fredningsforslaget her