Der er kommunevalg den 21. november 2017. Mere end 2.000 kandidater søger valg til de 98 kommunalbestyrelser. Ansvaret for landets bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer er kommunernes. Det er dem der, gennem kommune- og lokalplaner, administrerer tilladelser til istandsættelser, tilbygninger og eventuelle nedrivninger. Det er altså de valgte kommunalpolitikere, sammen med de kommunale forvaltninger, der har indflydelse på, hvordan vi forvalter bygningskulturarven.

Der er derfor forskel på, hvordan de enkelte kommuner administrerer og på, hvor megen opmærksom der er omkring de bevaringsværdige bygninger.

Kandidaterne er opstillet enten af et politisk parti eller en borgerliste. Alle ønsker de at blive kendt i offentligheden. Det skal vi udnytte, bl.a. ved at skrive læserbreve i de lokale aviser samt indlæg og kommentarer på de sociale medier, ikke mindst Facebook, hvor alle kandidater vil have deres egen Facebook-side.

Til inspiration har vi nedenfor skrevet en række forslag til læserbreve, som foreningerne frit kan benytte. HUSK at tilpasse læserbrevene til de lokale omstændigheder og forhold. Det gælder om at finde de lokale eksempler og bruge dem som afsæt for læserbrevene. Det er vigtigt, at du bruger læserbrevene aktivt og slutter med at stille direkte spørgsmål til specifikke kandidater. Det vil få de fleste til at svare og dermed er der igangsat en debat om emnet.

Herunder kan du se vores bud på læserbreve, der kan brugs til kommunalvalget
Læserbrev: Værdien af vores by
Læserbrev: Brug for flere bevarende lokalplaner
Læserbrev: Kun til det bedre
Læserbrev: Bygninger på støtten
Læserbrev: Udvikling gennem bevaring
Læserbrev: Gebyr på nedrivning
Læserbrev: Ryd op i gaderne og på torvene

Du kan også læse en opsummering af de guldkorn, der blev delt ud til formandsmødet, der satte fokus på kommunalvalget