Staten må tage ansvar

Da Bygningsfredningsloven var til revision sidste gang, i 2008, havde Landsforeningen blandt mange andre gode ønsker et udspil vedrørende oprettelse af beskyttelseszoner omkring fredede bygninger. Baggrunden var og er den, at en bygningsfredning, med mindre andet er fastsat, kun gælder selve bygningen og groft sagt ikke en millimeter ud fra facaderne. Med andre ord har loven siden sin oprindelige vedtagelse i 1918 ikke været til hinder for, at man f.eks. i historiske gadestrøg kunne bygge et nyt hus klods op ad et fredet hus uden hensyntagen til dettes arkitektur, og det er der desværre mange skræmmende eksempler på landet over.

læs mere

Kulturmiljøet er også et fælles ansvar

Netop nu er kommunerne landet over i gang med implementering af EU’s vandrammedirektiv, hvori der forlanges fri faunapassage fra hav til kilde i alle de vandløb, der er klassificeret højt dvs. en klassifikation som naturlige vandløb. Skalaen strækker sig fra naturligt til stærkt modificerede og kunstige vandløb.

Rent praktisk betyder implementeringen, at ca. 1500 spærringer skal fjernes fra vandløb, åer og søer. En lille del af disse spærringer er imidlertid direkte og uløseligt knyttet til en vigtig del af vores fælles kulturarv, de danske vandmøller. Vandmøllernes tekniske anlæg bliver nu betragtet som fysiske spærringer og skal derfor fjernes, så alle typer fisk frit kan svømme modstrøms til hver en tid.

læs mere

Velkommen til debatten – Sådan fungerer den

i har længe oplevet stor lyst til debat. Derfor præsenterer vi nu denne debatsektion på websiden. Alle kan foreslå debatindlæg, om alt fra højaktuelle emner til indlæg af mere essentiel karakter. De kan handle om det, der giver gang i den i lokalforeningerne, eller temaer I mangler andres øjne på.

Vi håber selvfølgelig, at I vil tage godt imod muligheden for at skrive indlæg til debatsektionen, ligesom vi håber, at I også benytter jer af muligheden for at skrive kommentarer og gode råd direkte til debatindlæg skrevet af andre. Alle kan kommentere – det eneste der kræves, er angivelse af navn og emaildresse.

læs mere