Nyt nordisk netværk for træbyer

39 kommuner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland har lagt grunden til et nordisk netværk for træbyer efter afslutningen af konferencen Den Nordiske Træby i Trondheim 21-23 september. Den nordiske træby er set i et historisk perspektiv en by med mange forskellige...

Anders Myrtue er valgt ind i bestyrelsen

På Landsforeningens årsmødet i Lyngby den 9. maj blev overinspektør fra Odense By Museer Anders Myrtue valgt ind i bestyrelsen. Anders Myrtue har i de senere år været aktiv i Landsforeningens Planudvalg. Her har han bidraget med sin store ekspertise omkring det åbne...

Brostenene skal fredes

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur mener, at brostenene på Ny Carlsberg Vej skal fredes. Belægningen på den del af vejen, der går fra Vester Fælledvej til Elefantporten, bør forblive som den er. ‘Vejen er vigtig for den samlede forståelse af...

LANDSFORENINGEN KLAGER TIL KULTURMINISTEREN

Landsforeningen har besluttet at klage til kulturministeren over Kulturstyrelsens beslutning om at ophæve bygningsfredningen af KB-Hallen på trods af, at Det Særlige Bygningssyn har anbefalet at fastholde fredningen. KB-Hallen er opført i 1938 i et samarbejde mellem...