Fokus: De fynske præstegårde

Landsforeningen ønsker, dels overfor myndighederne og dels overfor det øvrige samfund, at få præstegårdens situation frem i lyset, og har derfor netop gennemført en undersøgelse af præstegårdene i Fyens Stift. Undersøgelsen skal fortælle præstegårdenes historie, pege...

Nyhedsbrev den 21. december 2018

Landsforeningen ønsker god jul og godt nytår med en opsummering af de mange sager vi har arbejdet med i 2018.Vi præsenterer også vores projekt om de fynske præstegårde, vores fredningsforslag for Fyns Kunstmuseum og så er der direkte link til en udvalg artikel i By...

By & Land 121 – december 2018

Årets sidste udgave af bladet by & land er netop landet i postkasserne hos vores medlemmer. By & land bygningskulturens blad og i nr. 121 kan du blandet meget andet læse om: ‘Kampen om de forladte huse på øvelsesterrænet ved Oksbøl’,...

Nyhedsbrev den 22. november 2018

I novembers nyhedsbrev kan du læse, hvorfor Landsforeningen mener, at der skal særligt fokus på energimærkning af bevaringsværdige huse.Der er også fredningsforslag for udvidelse af Kildeskovshallens fredning og Bjørnebrønden i Nykøbing FalsterLæs hele nyhedsbrevet...

Energimærkning skal være kvalificeret

Landsforeningen mener, at æstetik og energirigtig drift skal gå hånd i håndEnergimærkning af bevaringsværdige bygninger skal være kvalificeret.Alle ejendomme, med ganske få undtagelser, skal energimærkes ved salg eller udlejning. Det er en god ting. Men, det er...

Nyhedsbrev den 18. oktober 2018

I oktobers nyhedsbrev siger vi tak til Leon Sebbelin, for den invitation til mere dialog, vi fik på konferencen, der blev afholdt på Christiansborg i slutningen af september. Der er også invitationer til netværksmøde, udflugt og kursus samt en klumme fra formand i By...

Hvad gør vi nu

Teksten herunder er skrevet af formand for By og Land Roskilde Bent Oslev og bragt i Roskilde Avis/Søndagsavisen, torsdag den 11. oktober 2018: Vikingeskibshallen er ikke længere fredet Kulturministerens afgørelse. Kulturministeren tænkte sig længe om før hun...

Netværksmøde – Bulhuse

N E T V Æ R K S M Ø D E BULHUSE er det ene af de tre ældste stolpebårne bindingsværkskonstruktioner i Norden til bygninger: Sulehuse, højremshuse og bulhuse. Alle tre kan føres tilbage til jernalderen, og sandsynligvis også bronzealderen for 4.000 år siden. I 1937...

Bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen

Bevaringsværdige bygninger skal med i kommuneplanen. Regeringen vil øge fokus på de bevaringsværdige bygninger i kommuneplanlægningen. Det fremgår af udkastet til Landsplanredegørelse, som er sendt i høring. Landsplanredegørelsen sætter rammerne for kommunernes...