Fotograf: Camilla Pilegaard

Skanderborg Museumsforening har sendt et åbent brev til Kulturminister Mette Bock, hvori de stiller spørgsmålstegn ved, om det virkelig kan være rigtigt, at systematisk misvedligehold af en fredet bygning skal resultere i en affredning.

Aktuelt drejer det sig om Munkekroen i Skanderborg. Et 300 år gammelt gæstgiveri, der har fungeret som restaurent på den gamle østjyske hovedvej siden 1700-tallet. Den ligger på Skanderborgs hovedgade Adelgade.

Sagen er af principiel betydning og Det Særlige Bygningssyn har udtalt, at det er “helt uacceptabelt, hvis bevidst og systematisk misligholdelse af en fredet bygning igennem adskillige år skal føre til, at fredningen ophæves”

Læs hele Skanderborg Museumsforenings brev til Kulturministeren her

Det Særlige Bygningssyn anbefaler at fastholde fredningen men slots- og Kultustyrelsen umiddelbare opfattelse er, at fredningen skal ophæves. Du kan give din mening til kende i høringsperioden frem til den 9. februar 2018.
Læs Slots- og Kulturstyrelsen høringsbrev her