Selv mindre gaver er en stor gave for Landsforeningen

Landsforeningen er afhængig af hvert år at modtage gaver fra andre: Dels er det en forudsætning for støtte fra Tips- og Lottopuljen, som er en vigtig indtægtskilde for os. Dels er gaver en betingelse for vores fortsatte godkendelse som §8a modtager, og hermed blandt andet fritagelse for moms og arveafgift. Vi skal hvert år kunne dokumentere, at vi har modtaget mindst 100 bidrag á minimum 200 kr. Endelig bidrager selve gavebeløbet direkte til vores arbejde for vores fælles bygnings- og landskabskultur.

Ønsker du skattefradrag, er det vigtigt i forbindelse med indbetalingen at oplyse navn og cpr. nr til Landsforeningen. Vi sørger så for, at beløbet bliver indberettet til SKAT, så det automatisk kommer til at stå på din selvangivelse.

Hjælp Landsforeningen med en gave!

Støt os med MobilePay: 85 969

Gaver på 200 kr. eller mere hjælper os som modtager af Tips- og Lottomidler og som almennyttig forening. Alle gaver støtter vores arbejde. Tak!

Støt os med bankoverførsel eller doner via MobilePay: Indbetal til vores konto i Danske Bank, reg. nr. 3121, konto nr. 5095700 eller til MobilePay på 85 969 (angiv venligst navn og adresse samt teksten ”gave”).

GAVER TIL KONKRETE FORMÅL

Landsforeningen videresender gerne et indbetalt beløb til konkrete lokale projekter, når dette fremgår af gaven. Påfør et sådant ønske på girokortet, eller kontakt os pr. mail eller telefon. Også her er en mindre gave meget velkommen af hensyn til Tips- og Lottopuljen.

ARV OG TESTAMENTARISKE GAVER

Vil du testamentere et beløb til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, anbefaler vi, at du tilrettelægger det med en advokat. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet på 70 22 12 99 eller mail@byogland.dk

SKATTEFRADRAG

Gaver til godkendte velgørende foreninger – herunder Landsforeningen – er fradragsberettiget, hvis visse betingelser opfyldes. Det maksimale bidrag er i 2022 på 17.200 kr, og fritagelse kræver blandt andet, at du oplyser dit cpr-nummer sammen med gaven. Læs om mulighederne på Skats webside eller kontakt os for at høre mere.