Selv mindre gaver er en stor gave for Landsforeningen

Landsforeningen er afhængig af hvert år at modtage gaver fra private: Dels er det en forudsætning for støtte fra Tips- og Lottopuljen, som er en vigtig indtægtskilde for os. Dels er gaver en betingelse for vores fortsatte godkendelse som almennyttig forening, og hermed blandt andet fritagelse for moms og arveafgift. Vi skal hvert år kunne dokumentere at vi har modtaget mindst 100 bidrag á minimum 200 kr. Endelig bidrager selve gaven direkte til vores arbejde.

Ønsker du skattefradrag, er det vigtigt i forbindelse med indbetalingen at oplyse navn og cpr.nr til Landsforeningen. Vi sørger så for, at beløbet bliver indberettet til SKAT, så det automatisk kommer til at stå på din selvangivelse.

Hjælp Landsforeningen med en gave!

Støt os med MobilePay: Tlf. 22 94 41 51

Gaver på 200 kr. eller mere hjælper os som modtager af Tips- og Lottomidler og som almennyttig forening. Alle gaver støtter vores arbejde. Tak!

Støt os med bankoverførsel eller girokort: Indbetal til vores konto i Danske Bank, reg. nr. 3121, konto nr. 5095700 (angiv venligst navn og adresse samt teksten ”gave”). Vi sender også gerne et girokort. Kontakt os for at få et girokort tilsendt.

GAVER TIL KONKRETE FORMÅL

Landsforeningens sekretariat videresender gerne et indbetalt beløb til konkrete lokale projekter, når dette fremgår af gaven. Påfør et sådant ønske på girkortet, eller kontakt os pr. mail eller telefon. Også her er en mindre gave meget velkommen af hensyn til Tips- og Lottopuljen.

SKATTEFRADRAG

Gaver til godkendte velgørende foreninger – herunder Landsforeningen – er fradragsberettige, hvis visse betingelser opfyldes. Det maksimale bidrag er i 2014 på 14.800 kr, og fritagelse kræver blandt andet, at du oplyser dit cpr-nummer sammen med gaven. Læs om mulighederne på Skats webside eller kontakt os for at høre mere.