Nyt nordisk netværk for træbyer

39 kommuner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland har lagt grunden til et nordisk netværk for træbyer efter afslutningen af konferencen Den Nordiske Træby i Trondheim 21-23 september.

Den nordiske træby er set i et historisk perspektiv en by med mange forskellige kvaliteter, som tiltaler mange mennesker. Her er store som små huse med blandede boligtyper, intime gademiljøer med interessante torve, baggårde og gadestrøg med butikker og værksteder. Mange træbyer har også store udfordringer, alt fra delvise nedrivninger, der spolerer helheder til decideret omlægning af træhusmiljøer. Et vigtigt mål med konferencen var at styrke træbyerne bl.a. gennem udveksling af erfaringer.

”Et godt bebygget kulturmiljø skal være et prioriteret område, og at få debatteret og forelagt træbyernes udfordringer, og høre om de mange interessante typer var meget givende. Konferencen gav mig nye spændende perspektiver.” siger Britt-Inger Andersson, Chef i det svenske rigsantikvarembede.

Under to intensive dage fik de 237 deltagere hørt om eksempler på, hvordan træbyen kan udvikles uden den mister sin sjæl. De fik blandet meget andet også indsigt i, hvorledes kulturhistorien forøger de økonomiske indtægtsmuligheder, hvordan kunstprojekter forstærker træbyernes brand og attraktivitet, hvilke små energieffektiviserings tiltag kan give store besparelse, hvordan ens oplevelse påvirkes af facadefarver og at medborgerdialog kan danne grundlag for en bedre byplanlægning. Programmet med de 46 foredrag og ekskursioner ligger på nordisktreby.org

Konferencen Den Nordisk Træby 21.-23. september 2016 i Trondheim blev afsluttet med udnævnelsen af en bestyrelse, som har til opgave at danne et nordisk netværk for træbyer. Samtidig er arbejdet gået i gang med en ny konference i Sverige i 2018.

Værter for konferencen fra Den Norske Fortidsminneforeningen og medarrangører var de nordiske søsterorganisationer Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur fra Danmark, Byggnardsvårdens nätverk i Finland og fra Sverige Byggnardsvårdsföreningen.

 

Besøg PH’s hus den 28. september

Som noget helt særligt kan Landsforeningen tilbyde sine medlemmer at komme på en særomvisning i PH’s eget hus med mag.art Astrid Juul Klingenberg. Hun arbejder til daglig i Realdania By & Byg og har bidraget til den netop gennemførte istandsættelse.

Huset blev opført på en stejl bakke i elleve niveauer og i stedet for tidens gængse materialer som sten, tegl og træ valgte PH industrielle byggematerialer og standardvarer: Præfabrikerede betonblokke, tagpap og industrielle jernvinduer og -døre, som blot blev malet med rød blymønje og ikke tilført en anden og pænere farve, som det ellers var kutyme.

De industrielle materialer blev hverken forsøgt skjult eller pyntet, og set med tidens øjne og med PH’s egne ord udgjorde huset ”et af Gentofte grimmeste huse” – også indvendigt, hvor et erotisk tapet med nøgne damer pirkede til tidens pænhed, og hvor ingen rum var finere end andre: Farver og materialer var ens i alle typer af rum, fx mønjerødt armatur og samme røde flise overalt.

Huset er i flere plan og ligger på en stærkt skrående grund. Derfor er det desværre ikke tilgængeligt for dårligt gående og kørestolsbrugere.

Læs mere om huset her

Praktisk:

Sted: Brogårdsvej 72, 2820 Gentofte
Tidspunkt: Onsdag den 28. september 16:00-17:00
Pris: 150 kr.

Omvisningen er kun for medlemmer og disses gæster, og der er et begrænset antal pladser. Det er ikke længere muligt at melde sig til arrangementet.

Arkitekturens dag 2016

Hver år afholdes Arkitekturens Dag i starten af oktober.

Vær med når tegnestuer, institutioner, kommuner og skoler over hele landet i samarbejde med Akademisk Arkitektforening fejrer arkitekternes internationale kampdag.

Formålet med Arkitekturens dag er at vise omverdenen, hvad danske arkitekter laver, hvad arkitekternes kompetencer kan bruges til, og hvad arkitektur handler om. Danske arkitekter har en unik forståelse for brugerinddragelse, helhedstænkning og funktionalitet og over hele verden er dansk arkitektur kendt for sin evne til at kombinere innovative og menneskeligt værdiskabende løsninger.

Alle kan bidrage med en begivenhed på programmet til Arkitekturens Dag. Det kan fx være i form af åben tegnestue eller virksomhed, præsentation af projekt, udstilling, byvandring, foredrag, filmvisning – eller noget helt andet. Det eneste krav er, at det har fokus på vores omgivelser; bygninger, pladser, torve, gader, stier – og alle rummene imellem. Her er der også mulighed for at vise dansk bygnings- og landskabskultur frem.

Sidste frist for at komme med på det trykte program er medio september 2016.

Læs mere på Arkitektforeningens hjemmeside

Sommercykeltur i Roskilde

Igen i år er der arrangeret sommercykeltur til den moderne bygningskulturarv. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde inviterer til cykeltur, hvor Erik Christian Sørensens vikingeskibsmuseum i Roskilde skal diskuteres.

For hvad stiller man op med et fredet hus, hvis placering er både fantastisk og problematisk. Foreningens formand og arkitekt Bent Oslev vil guide turen og lægge op til debat.

Søndag den 21. august kl. 10:00. Det er gratis at deltage for foreningens medlemmer og koster 30,- kr. for gæster.

Læs hele programmet her

Tilmelding senest den 19. august til Bent Oslev

Tilmelding til Træbykonferencen

Nu er der åben for tilmelding til den nordiske konference om træbyer.

Træ har altid været et essentielt byggemateriale i nordens bygningshistorie. I Danmark har vi bulhuse og bindingsværk, i vores nordiske nabolande har de hele byer opført som træbyer.

Denne værdifulde bygningskultur er under hårdt press. De nordiske bygningskulturforeninger er derfor gået sammen om at styrke denne del af vores fælles bygningskultur. Det sker blandt andet ved en konference i efteråret med fuld fokus på bevaring, brug og udvikling af træbyen.
Hvad enten du arbejder professionelt med byplanlægning, bindingsværk, træ eller blot har en interesse i den nordiske bygningskultur, så benyt dig af denne unikke mulighed for at fordybe dig sammen med andre, der også brænder for emnet.

I programmet står blandt andet: “Nutidens udfordringer kræver nye indgangsvinkler, men fokus er stadig på træbyens unikke værdier og muligheder. Vi finder de gode eksempler frem: Kommunernes repræsentanter, der arbejder i første række, deler deres erfaringer og succesfulde arbejdsmetoder. Deres ”Erfaringer fra hverdagen” suppleres med indlæg fra universitetet og andre forskningsmiljøer. Vi kommer til at arbejde sammen i to døgn. Ud over forelæsninger og diskussioner bliver der forskellige temature i den spændende træby Trondheim. Som et tilvalg er der mulighed for en studietur til Verdensarvsbyen Røros.”

Konferencen er den 22.-23. september 2016 i Trondheim, Norge.

Læs mere og tilmeld dig her

Majs nyheder

I nyhedsbrevet for maj 2016 kan du blandt andet læse om den nye formand, de to nye bestyrelsesmedlemmer, en ny foreningen, træbykonferencen i Trondheim og blive inviteret på udflugt til Roskilde Kloster.

Læs hele nyhedsbrevet her

Karen Margrethe Olsen er Landsforeningens nye formand

Ved Landsforeningens årsmøde i Odense den 21. maj 2016 fik foreningen ny formand. Det er Karen Margrethe Olsen, Præstø, der overtager posten fra Peter Hee, der trak sig efter flere år på posten.

Karen Margrethe Olsen har en klar mission: Der skal sikres fokus på de bevaringsværdige bygninger frem mod kommunalvalget i 2017. Både borgere og politikere skal være klar over den værdi, der ligger i, at vores bygningskultur kan omsættes til både livsværdi og kroner og ører.

Læs hele pressemeddelelsen om den nye formand her

Gør dine hænder og dit hoved klogere

Sammen med Hverringe Centrum for Restaurering udbyder Landsforeningen igen i år kurser i praktisk vedligeholdelse af historiske bygninger med historiske materialer.

Allerede den 29. maj kan du komme på kursus i linoliemaling med kirkemaler Simon Kinch, forfatter til Håndbog i Linoliemaling. På kurset kan du lære om historiske malingstyper, prøve at stryge linoliemaling, og få en række tips og tricks.

Læs mere om kurset her.

Hvis en enkelt dag ikke er nok, er der også en hel uges kursus når sommerskolen løber af stablen fra den 19. – 24. juni. På ugekurset når undervisningen hele vejen rundt om huset. Der er bl.a. fokus på energirenovering, vedligeholdelse og reparation af vinduer og puds samt historiske interiør. Det er restaureringsarkitekt Søren Vadstrup, restaureringsarkitekt og tømrer Thomas Hillerup og kirkemaler Simon Kinch, der underviser.

Læs mere om kurset her.

For at sikre kurser af høj kvalitet er der begrænsede pladser, så skynd dig at melde dig til.

Begge kurser foregår på Gammel Broløkke, der er en del af Hverringe Gods. Adressen er: Hverringevej 179, 5300 Kerteminde.

Læs meget mere og tilmeld dig her

Invitation til møde i Forum For Bindingsværksbyer den 19. maj i Odense

Landsforeningen inviterer alle interesserede til møde i Forum For Bindingsværksbyer. Mødet handler blandt andet om de nordiske træhuse, efteruddannelse af fagfolk, og sidste nyt fra træbyskonferencen i Trondheim. Der er også god tid til dialog mellem deltagerne. Mødet afholdes torsdag den 19. maj 10:00-16:00 hos Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense. Arrangementet er gratis og inkluderer sandwich og kaffe/te.Forum For Bindingsværksbyer er etableret i et samarbejde mellem Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Norden. Men de er under stort pres fra eksempelvis nedrivning og skæmmende ombygninger, der mindsker eller ødelægger de historiske og arkitektoniske værdier. Formålet med Forum For Bindingsværksbyer er at udveksle erfaringer og formidle ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug i kommunerne, af husejere og håndværkere. Vi håber med dette Nordiske samarbejde at opnå en bedre bevaring af disse meget værdifulde bygninger. Netværket henvender sig til politikere, museumsfolk, planlæggere, teknikere og ejere – alle der har med bindingsværk at gøre.

Se hele invitationen, herunder programmet her. Spørgsmål kan rettes til koordinator Søren Hossy på s-hossy@mail.dk

Tilmelding sker via formularen herunder. Sidste tilmelding var den 13. maj, det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet.

Årsmøde 2016 i Odense

Årsmødet 2016 foregår i Odense. Det bliver som altid tre spændende dage fyldt med godt selskab og spændende arrangementer.

Tilmeld dig og din ledsager i formularen herunder senest den 15. april.

Vi glæder os til at se rigtigt mange til årsmøde og generalforsamlingen.

Læs hele invitationen og programmet her

Sidste tilmelding var den 15. april, det er ikke længere muligt at melde sig til årsmødet.

Leder du efter dagsorden, beretning, regnskab og budget så klik her

Besøg og foredrag i den italienske ambassadørbolig

Landsforeningens medlemmer inviteres til besøg i det italienske ambassadørpars private residens i Fredericiagade i København. Først er der rundvisning i boligen, så vil arkæolog og Italienkender Thomas Roland holde foredrag om Friuli – det skønne nordøstlige Italien, hvor Landsforeningens studierejse går til i år. Deltagelse i rejsen er ikke nogen forudsætning for besøget – alle er velkomne.

Besøget finder sted den 9. maj 2016 kl 16.30 på Fredericiagade 2 (lige op til Amaliegade), København K. Under besøget vil der blive budt på en forfriskning. Pris: 100 kr. pr person.

Sidste tilmelding var søndag den 1. maj. Det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sig til arrangementet.

Læs mere her

 

Februars nyheder

I februars nyhedsbrev kan du bl.a. læse om, hvordan du kan starte og drive en lokal bygningskulturforening, se Landsforeningens kommentarer til regeringens plan for vækst og udvikling eller blive inviteret til fordrag i Vordingborg.

Læs hele nyhedsbrevet her

Generalforsamling i Bygningskultur Fredericia

Skal du være med i Bygningskultur Fredericias bestyrelse?

Torsdag den 25. februar kl. 19:00 er der generalforsamling i Bygningskultur Fredericia. Den nuværende bestyrelse og formand ønsker at overgive ansvaret for foreningen til folk med friske visioner og nye kræfter.

Har du mod på at være med til at føre en 43 år gammel forening ind i fremtiden, og samtidig påvirke udviklingen af Fredericia bykerne, de mange landbyer og landskabet omkring, så er det nu du har chancen.

Læs hele pressemeddelelsen her
Læs hele indkaldelse til generalforsamlingen her

Jep Loft holder foredrag i Vordingborg

Bevaringsforeningen i Vordingborg ønsker at bidrage til debatten i deres by, som gennemgår heftige forandringer og dermed skaber behov for diagnose inden man tager en ansvarlig beslutning om udvikling og forbedring med mennesket som udgangspunkt. Dertil er det altid godt at se det omtalte bymiljø med en tredjemands blik.

Jep Loft, der er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen, kommer til Vordingborg og fortæller om baggrunden for byens dårlige karakter på GodeByer.dk

Læs hele pressemeddelelsen her

Landsforeningen fylder 50 år

Den 29. januar fejrer vi et halvt århundredes arbejde for bygnings- og landskabskulturen med en festlig eftermiddag med sang og taler.

Landsforeningen vil gerne invitere samarbejdsparter og medlemmer til reception i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K fredag den 29. januar 2016 kl. 13:00.

Vi slutter med et glas og fødselsdagskage.

Læs programmet her

Decembers Nyhedsbrev

I decembers nyhedsbrev kan du læse om bygningskulturrejsen for Landsforeningens medlemmer. Du kan blive klogere på hvor Danmarks bedst bevarede bymidter er. Der er også en opfordring til at sætte X i kalenderen den sidste fredag i januar, hvor Landsforeningen fejrer sit 50 års jubilæum.

Læs hele nyhedsbrevet her