Gør dine hænder og dit hoved kloge

160529_Nyheder_arrangementer_Kursus_Lindoliemaling

 

Sammen med Hverringe Centrum for Restaurering udbyder Landsforeningen igen i år kurser i praktisk vedligeholdelse af historiske bygninger med historiske materialer.

Allerede den 29. maj kan du komme på kursus i linoliemaling med kirkemaler Simon Kinch, forfatter til Håndbog i Linoliemaling. På kurset kan du lære om historiske malingstyper, prøve at stryge linoliemaling og få en række tips og trick.

Læs mere om kurset her.

Hvis en enkelt dag ikke er nok, er der også en hel uges kursus når sommerskolen løber af stablen fra den 19. – 24. juni. På ugekurset når undervisningen hele vejen rundt om huset. Der er bl.a. fokus på energirenovering, vedligeholdelse og reparation af vinduer og puds samt historiske interiør. Det er restaureringsarkitekt Søren Vadstrup, restaureringsarkitekt og tømrer Thomas Hillerup og kirkemaler Simon Kinch, der underviser.

Læs mere om kurset her.

For at sikre kurser af høj kvalitet er der begrænsede pladser, så skynd dig at melde dig til.

Begge kurser foregår på Gammel Broløkke, der er en del af Hverringe Gods. Adressen er: Hverringevej 179, 5300 Kerteminde.

Læs meget mere og tilmeld dig her

Invitation til møde i Forum For Bindingsværksbyer den 19. maj i Odense

Landsforeningen inviterer alle interesserede til møde i Forum For Bindingsværksbyer. Mødet handler blandt andet om de nordiske træhuse, efteruddannelse af fagfolk, og sidste nyt fra træbyskonferencen i Trondheim. Der er også god tid til dialog mellem deltagerne. Mødet afholdes torsdag den 19. maj 10:00-16:00 hos Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense. Arrangementet er gratis og inkluderer sandwich og kaffe/te.Forum For Bindingsværksbyer er etableret i et samarbejde mellem Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Norden. Men de er under stort pres fra eksempelvis nedrivning og skæmmende ombygninger, der mindsker eller ødelægger de historiske og arkitektoniske værdier. Formålet med Forum For Bindingsværksbyer er at udveksle erfaringer og formidle ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug i kommunerne, af husejere og håndværkere. Vi håber med dette Nordiske samarbejde at opnå en bedre bevaring af disse meget værdifulde bygninger. Netværket henvender sig til politikere, museumsfolk, planlæggere, teknikere og ejere – alle der har med bindingsværk at gøre.

Se hele invitationen, herunder programmet her. Spørgsmål kan rettes til koordinator Søren Hossy på s-hossy@mail.dk

Tilmelding sker via formularen herunder. Sidste tilmelding var den 13. maj, det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet.

 

Årsmøde 2016 i Odense

Årsmødet 2016 foregår i Odense. Det bliver som altid tre spændende dage fyldt med godt selskab og spændende arrangementer.

Tilmeld dig og din ledsager i formularen herunder senest den 15. april.

Vi glæder os til at se rigtigt mange til årsmøde og generalforsamlingen.

Læs hele invitationen og programmet her

Sidste tilmelding var den 15. april, det er ikke længere muligt at melde sig til årsmødet.

Leder du efter dagsorden, beretning, regnskab og budget så klik her

 

Besøg og foredrag i den italienske ambassadørbolig

Landsforeningens medlemmer inviteres til besøg i det italienske ambassadørpars private residens i Fredericiagade i København. Først er der rundvisning i boligen, så vil arkæolog og Italienkender Thomas Roland holde foredrag om Friuli – det skønne nordøstlige Italien, hvor Landsforeningens studierejse går til i år. Deltagelse i rejsen er ikke nogen forudsætning for besøget – alle er velkomne.

Besøget finder sted den 9. maj 2016 kl 16.30 på Fredericiagade 2 (lige op til Amaliegade), København K. Under besøget vil der blive budt på en forfriskning. Pris: 100 kr. pr person.

Sidste tilmelding var søndag den 1. maj. Det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sig til arrangementet.

Læs mere her

 

Februars nyheder

I februars nyhedsbrev kan du bl.a. læse om, hvordan du kan starte og drive en lokal bygningskulturforening, se Landsforeningens kommentarer til regeringens plan for vækst og udvikling eller blive inviteret til fordrag i Vordingborg.

Læs hele nyhedsbrevet her

Generalforsamling i Bygningskultur Fredericia

Skal du være med i Bygningskultur Fredericias bestyrelse?

Torsdag den 25. februar kl. 19:00 er der generalforsamling i Bygningskultur Fredericia. Den nuværende bestyrelse og formand ønsker at overgive ansvaret for foreningen til folk med friske visioner og nye kræfter.

Har du mod på at være med til at føre en 43 år gammel forening ind i fremtiden, og samtidig være med til at påvirke udviklingen af Fredericia bykerne, de mange landbyer og landskabet omkring, så er det nu du har chancen.

Læs hele pressemeddelelsen her
Læs hele indkaldelse til generalforsamlingen her

Foredrag i Vordingborg

Bevaringsforeningen i Vordingborg ønsker at bidrage til debatten i deres by, som gennemgår heftige forandringer og dermed skaber behov for diagnose inden man tager en ansvarlig beslutning om udvikling og forbedring med mennesket som udgangspunkt. Dertil er det altid godt at se det omtalte bymiljø med en tredjemands blik.

Jep Loft, der er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen, kommer til Vordingborg og fortæller om baggrunden for byens dårlige karakter på GodeByer.dk

Læs hele pressemeddelelsen her

Landsforeningen fylder 50 år

Den 29. januar fejrer vi et halvt århundredes arbejde for bygnings- og landskabskulturen med en festlig eftermiddag med sang og taler.

Landsforeningen vil gerne invitere samarbejdsparter og medlemmer til reception i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K fredag den 29. januar 2016 kl. 13:00.

Vi slutter med et glas og fødselsdagskage.

Læs programmet her

 

Decembers Nyhedsbrev

I decembers nyhedsbrev kan du læse om den bygningskulturrejse, Landsforeningen arrangerer for sine medlemmer. Du kan blive klogere på, hvor Danmarks bedst bevarede bymidter er. Der er også en opfordring til at sætte X i kalenderen den sidste fredag i januar, hvor Landsforeningen fejrer sit 50 års jubilæum.

Læs hele nyhedsbrevet her

Rejs med til Italien

Vi gentager succesen fra tidligere og arrangerer en medlemsrejse til Norditalien fra den 30. maj til den 5. juni. Den altid oplagte Thomas Roland er med som guide.

På turen skal vi bl.a. se Triestes klassicistiske bydel ved havnen, slottet Castello Miramare, og byerne Aquileia og Udine.

Se det detaljerede program her.

Kontakt Karen Margrethe Olsen for yderligere oplysninger: karenmargretheolsen@byogland.dk, tlf. 23 11 09 84.

Turen er fuldt booket.

Hjælp os til at kunne modtage Tips & Lotto-midler

En del af Landsforeningens indtægter kommer fra ‘Tips & Lotto’-puljen.

En betingelse for at vi kan fortsætte med at modtage tilskuddet er, at vi kan dokumentere at have modtaget minimum 100 gaver á 200 kr. fra forskellige givere pr. år. D.v.s., at samme person kun tæller med én gang.

Vi siger tak for de gaver vi har modtaget, men vi mangler stadigvæk rigtig mange gaveindbetalinger.

Derfor dette et ”opråb” om at donere en gave til Landsforeningen, så vi ikke mister retten til at modtage midler fra ‘Tips & Lotto’-puljen.
Indbetalingen kan ske til vores konto i Danske Bank, reg.nr. 3121 konto nr. 509 5700.

Man kan også rekvirere et giroindbetalingskort i sekretariatet enten pr. mail, telefon eller via hjemmesiden, hvor man kan vælge muligheden ‘giv en gave‘.

Køb udvalgte bøger med 15% rabat

Som noget helt nyt tilbyder Landsforeningen i samarbejde med Saxo netboghandel, at medlemmerne kan få 15% rabat på udvalget bogtitler.De udvalgte bøger er:Gottlieb Bindesbøll – Danmarks første moderne arkitekt
Arkitekten M. G. Bindesbøll (1800-1856) er en af de vigtigste skikkelser i dansk arkitekturhistorie og i kraft af Thorvaldsens Museum den internationalt mest kendte danske arkitekt fra det 19. århundrede.

Bogen er rigt illustreret med nye fotografiske optagelser af den internationalt anerkendte Jens Lindhe. Dertil kommer en lang række af Bindesbølls originaltegninger som ikke tidligere har været offentliggjort.
ISBN 9788774074069

Danmarks havekunst II
Danmarks havekunst II behandler perioden fra den romantiske landskabshaves gennembrud i det tidlige 1800-tal frem til 2. verdenskrig. Det er en periode, hvor havekunstens kompleksitet og bredde øges kolossalt, og hvor formålet med den ændrer sig. I begyndelsen af det 20. århundrede kommer den til at tjene hele befolkningen, og nye opgaver opstår i det sociale boligbyggeri, i kolonihaver, villahaver osv. Rigt illustreret med fotos og tegninger.
ISBN 9788774072256

Danmarks havekunst III
Den mangeårige redaktør af tidsskriftet “Landskab”, landskabsarkitekt Annemarie Lund gennemgår de store haveanlæg, der blev skabt efter krigen, og som har vakt betydelig international opmærksomhed. I denne periode udvidede havearkitekterne virkefeltet og blev til landskabsarkitekter, der medvirkede til udformningen af de helt store linier fra grønne strategier og områdeplaner til torve, pladser og villahaver. Rigt illustreret med fotos og plantegninger m.m
ISBN 9788774072263

Transformation – 22 nye danske projekter
En rigt illustreret bog med de senere års bedste restaureringsprojekter i dansk arkitektur. Revitalisering, restaurering, ombygning, – eller i ét ord, transformation af bygninger, bygningsanlæg, bydele, pladser og landskaber vil i de kommende år blive et voksende arbejdsfelt for bygherrer, ingeniører og arkitekter.

Udgivelsen rummer nye fotografiske optagelser, originale tegninger og grundige analyser og kommentarer fra en række førende eksperter på området.
ISBN 9788774074090

For at opnå rabatten skal du klikke her og indtaste bogens ISBN nr. i søgefeltet. Vær opmærksom på, at den angivede ‘pluspris’, kræver medlemskab af Saxo.

Forum for Bindingsværk

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Danmark. Men de er under stort pres af eks. nedrivning og skæmmende ombygninger, der fjerner de historiske og arkitektoniske værdier. Derfor skal der arbejdes tæt sammen og deles forskning og erfaring på tværs af faggrupper og kommunegrænser. Derfor er Landsforeningen sammen med Kunstakademiets Arkitektskolen i gang med at etablere Forum for Bindingsværk, der skal være med til at skabe en platform for folk, der arbejder professionelt med bevarings af bindingsværkbygninger og bindingsværkmiljøer.

Læs mere om baggrunden for netværker her

Potentialekatalog

Den 23. oktober havde Landsforeningen inviteret Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen til at debattere Planlovens fremtid med en lang række af Danmarks stærkeste interesseorganisationer.Vi har samlet alle forslagene til styrkelse af Planloven i et potentialekatalog.

Planlovsdebat med Erhvervs- og Vækstministeren

Regeringen vil liberalisere Planloven, men inden da mødes Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen med en lang række af Danmarks stærkeste fag- og interesseorganisationer i Bygningskulturens Hus fredag den 23. oktober kl. 13:30 for at debattere, hvordan Planloven kan styrkes til alles bedste.

“Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur tog handsken op, da ministeren sagde, at han var villig til at diskutere Planloven med dem, som havde lyst.”,  siger formand Peter Hee. ” Vi har samlet en bred palet af organisationer, som alle arbejder med Planloven under én eller anden form. Vi håber igennem debatten at komme med brugbare input til det videre arbejde med Planloven”, fortsætter han.

Læs hele pressemeddelelsen her

Inspirationsmøde i Nordkraft Aalborg den 21. november

Sammen med Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg holder Landsforeningen inspirationsmøde om ‘Byens udvikling og kulturarv’ i det tidligere kraftværk Nordkraft. Nordkraft er et flagskib for en moderne måde at videreføre den eksisterende bygningsmasse til nye funktioner, og vi glæder os til at se jer i huset.

På inspirationsmødet kan du lære mere om, hvilken betydning kulturarv har for udvikling af byerne. Hvordan man arbejder systematisk med kulturarven og registreringen af den. Ligeledes vil det blive belyst, hvilken økonomisk værdi, der findes i den byggede kulturarv.

Som noget ekstra, er der mulighed for at komme med på gratis byvandring søndag den 22. november.

Læs programmet som PDF

septembers nyheder

I septembers nyhedsbrev kan du bl.a. læse om arkitekt Mathias Gydesen fra Haderslev, kurser i praktisk bygningsbevaring og bliver inviteret til gratis rundvisning på Diakonissestiftelse af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg.

Læs hele nyhedsbrevet her